Ekorum

Webinarium
Gospodarka odpadami woj. wielkopolskiego
19 listopada 2020

W którym kierunku pójść, jaką drogę obrać, by w Wielkopolsce ukształtował się optymalny system gospodarki odpadami, na miarę lokalnych potrzeb, a zarazem odpowiadający na obecne i przyszłe regulacje prawne? – na tego typu pytania poszukiwano odpowiedzi podczas niniejszego webinarium. W trakcie wydarzenia poruszona została również tematyka roli punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w całym systemie czy funkcjonowania różnego rodzaju zakładów służących zagospodarowaniu odpadów (instalacja fermentacji, spalarnia, MBP). A wszystko na gruncie regionu – Wielkopolski.

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA  >>