Ekorum

Webinarium
Komunalne Forum Gospodarki Odpadami
9-10 grudnia 2020

Pandemiczna rzeczywistość sprawiła, że w tym roku nie mogliśmy podsumować działań branży podczas Zjazdu Instalacji Komunalnych. Jednak w zamian zaprosiliśmy do udziału w dwudniowym Forum Komunalnym, oczywiście w formule on-line. Przegląd zmian prawnych i ich wpływ na branżę gospodarki odpadami, rola inspekcji i działalność kontrolna w czasie pandemii czy finansowanie gospodarki odpadami ze środków zewnętrznych – to tylko niektóre tematy poruszone podczas tego spotkania. Wskazano również na oczekiwania strony samorządowej w zakresie implementacji ROP do krajowego systemu oraz odpowiedziano na pytanie, czy pandemia, zmiany w selektywnej zbiórce oraz wysokości opłat w roku 2020 przełożyły się na gospodarkę odpadami.

 

Partner:
                

 

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA  >>