Ekorum

Wyjazd szkoleniowy
Jak radzić sobie z oporem przed zmianą i pomóc innym otworzyć się na nią
19-20 maja 2022
Pałac Mierzęcin

Wyjazd szkoleniowy dla przedstawicieli zakładu zagospodarowania odpadów do Pałacu Mierzęcin, połączony ze szkoleniem pt. „Jak radzić sobie z oporem przed zmianą i pomóc innym otworzyć się na nią”. Celem  szkolenia  było  rozwinięcie  umiejętności  świadomej  komunikacji,  zwiększenie chęci do współpracy, wzmocnienie zaangażowania w wykonywane zadania oraz podniesienie jakości  i  wydajności  pracy  w  zespole.