Ekorum

Kampania edukacyjna dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego

 

Jak edukować – to szeroko i „z przytupem”. Zakończyliśmy, trwającą 9 miesięcy kampanię edukacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego z zakresu ochrony powietrza, odpadów i przyrody. Kampania objęła swoim zasięgiem ponad 1,2 miliona osób i skierowana była do wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, oddzielnie dla różnych grup wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym, młodzieży szkolnej, dorosłych oraz seniorów.

W jej ramach zrealizowaliśmy m.in. szeroką kampanię w mediach (tv i radio) z wykorzystaniem spotów. Ponadto stworzyliśmy trzy ok. 15-minutowe filmy powiązane z omawianą tematyką, skierowane do różnych grup wiekowych.  Zorganizowaliśmy łącznie 15 spotkań z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Seniora z województwa świętokrzyskiego (łącznie ponad 700 os.). Przeprowadziliśmy konkurs ekologiczny dla świętokrzyskich szkół podstawowych oraz zorganizowaliśmy piknik ekologiczny na ponad 300 dzieci. Dodatkowo zaopatrzyliśmy Urząd Marszałkowski w różnorodne materiały i gadżety edukacyjne. Kampanię zainicjował bowiem Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego i zrealizował ją m.in. dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Kielcach. 

Mamy nadzieję, że przekazana wiedza i materiały staną się motorem dalszych proekologicznych działań mieszkańców tego regionu, którzy z nową energią będą realnie wypełniali misję hasła „Razem tworzyMY EKOświętokrzyskie”.