Ekorum

Ogólnopolska konferencja
ODPADY W GMINIE 2022
7-8 września 2022

Pierwsza odsłona konferencji ODPADY W GMINIE 2022 za nami. Mimo „niekonferencyjnej pogody”  frekwencja dopisała. Wykłady skupiały się wokół tematów dotyczących podnoszenia efektywności gminnych systemów, roli PSZOK-ów w systemie, wprowadzenia ROP oraz systemu kaucyjnego oraz koncepcji gmin/zakładów na osiągnięcie wymaganych prawem poziomów recyklingu. Nie zabrakło także prelekcji na temat finasowania gospodarki odpadami czy edukacji ekologicznej mieszkańców. Oprócz ciekawych referatów wygłoszonych przez przedstawicieli nauki oraz ekspertów z branży gospodarki odpadami, uczestnicy wydarzenia zwiedzili PSZOK – EKOFABRYKĘ zarządzanej prze ZUK w Wejherowie oraz zmodernizowaną sortownię odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku.

 

 

Partner strategiczny: 
Partnerzy:

 

Współpraca:

 

     Patronat medialny:

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA  >>