Ekorum

FILM EDUKACYJNY DLA DZIECI

Wyślij zapytanie

4 350,00 
netto (+ 23% VAT)

Film przekazywany jest jako licencja – dostają Państwo link do filmu na youtube (profil niepubliczny z możliwością zamieszczenia na stronie www, rozesłania do mieszkańców, przesłania do szkół i innych jednostek).

Cena obejmuje wersję podstawową licencji, bez zmian w treści (zamieszczenie logo, informacji i pszok itp.)

Brak w magazynie

„A co to są właściwie te odpady?” – brzmi jedno z pierwszych pytań naszego, ok. 20-minutowego filmu dla dzieci na temat funkcjonującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Animacja odpowiada nie tylko na to pytanie. W przystępny i humorystyczny sposób uczy, jak zapobiegać powstawaniu odpadów, a jeśli już są – to jak z nimi prawidłowo postępować.
Wskazuje też na procesy przetwarzania odpadów w instalacjach, z ich recyklingiem włącznie. Wędrujemy śladami odpadów, przekonując się, że tylko właściwe ich zagospodarowanie pozwala uzyskać z nich nowe, przydatne produkty.
Na film składają się elementy nagrań, zdjęć, animacji oraz unikalnej narracji lektora.

Film z możliwością zamieszczenia logo gminy/firmy/zakładu, stroną www, informacją o PSZOK.

W dzisiejszych czasach
doskonała forma e-lekcji
… idealny zamiennik pogadanek i warsztatów


W połączeniu z ankietą online >>> idealna forma do przeprowadzenia zaplanowanych prelekcji i nagradzania najlepszych klas czy szkół.