Ekorum

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Wyślij zapytanie

730,00 
netto (+ 23% VAT)

Cena obejmuje 2 komplety materiałów dostosowanych do wieku, zawierających prezentację, scenariusz lekcji oraz karty pracy.

Chcesz poprowadzić ciekawe zajęcia na temat prawidłowego postępowania z odpadami?
Nic prostszego!
Szczególnie gdy masz do dyspozycji scenariusze lekcji z kartami pracy – dla różnych grup wiekowych (przedszkolaki, klasy I-III, klasy IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe).
Temat?
Jaki sobie życzysz!

Wśród naszych propozycji znajdują się m.in. scenariusze:
– jak zapobiegać powstawaniu odpadów?
– jak prowadzić selektywną zbiórkę odpadów w naszych domach?
– cykl życia odpadu (od jego wytworzenia aż do recyklingu i wytworzenia z niego nowych produktów)
– recykling i jego zalety
– kompostować, ale jak?
– odpady niebezpieczne i problemowe? Oddaj do PSZOK!
– ochrona powietrza
– i wiele innych …