Ekorum

Ścieżka edukacyjna w Trzciance

 

Edukacja ekologiczna to nasz żywioł, dlatego cieszą nas kolejne, realizowane przez nas projekty, których głównym celem jest właśnie edukowanie w duchu EKO. Tym razem stworzona przez nas ścieżka edukacyjna wzbogaciła teren przy PSZOK-u, którym zarządza Kombud Sp. z o.o. w Trzciance.

Na trasa ekoedukacyjnej każdy znajdzie coś dla siebie. W ramach projektu zamontowano bowiem dwie duże tablice, na których znajdują się informacje dotyczące m.in. cyklu życia odpadów oraz funkcjonowania PSZOK-u.  Do tego na ścieżce zainstalowano tablicę z obrotowymi elementami, która oprócz waloru edukacyjnego niesie za sobą dobrą zabawę. Na uwagę zasługują również trzy zestawy edukacyjne (gabloty i tablice edukacyjne) poświęcone surowcom wtórnym. Ich celem jest ukazanie w przystępny sposób sensu prowadzonej selektywnej zbiórki – od odpadu, przez ich recykling, do powstania z nich nowych, przydatnych produktów. O bioodpadach funkcję edukacyjną spełnia nasz kompostownik, który pokazuje, jak kompostować w naszych przydomowych ogródkach. Całości dopełnia mini ogród ekologiczny. Tu czekają na zwiedzających grządki pod przyszłe uprawy, hotele dla zapylaczy oraz zbiornik na deszczówkę.

Ścieżka edukacyjna została dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.