Ekorum

9. Ogólnopolska konferencja
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INSTALACJI GOSPODARKI ODPADAMI
25-27 kwietnia 2023

Morza szum, ptaków śpiew… a do tego wiele ciekawych tematów i dyskusji dotyczących modernizacji i funkcjonowania instalacji służących zagospodarowaniu odpadów. Na konferencji w Ustce gościło blisko 200 uczestników. Mieli oni okazję wysłuchać referatów związanych z aspektami prawnymi, finansowymi i praktycznymi w zakresie gospodarki odpadami. Uzupełnieniem bloków tematycznych były studia panelowe. Ostatniego dnia uczestnicy mieli okazję wizytować ZZO Sierzno – obiekt, który został niedawno zmodernizowany.

 

 

Partner strategiczny: 
 

 

Partner główny: 
 

 

 

 

Partnerzy: 
 

 

 

Partner przerwy na kawę: