Ekorum

Międzynarodowy Wyjazd Techniczny
Fermentacja bioodpadów – doświadczenia i wnioski
5-6 czerwca 2024
Zamek Kliczków – Berlin – Drezno

 

 

Termin wyjazdu: 5-6 czerwca 2024 r.

Miejsce: Zamek KliczkówHotel NH Altmarkt, Drezno

Koszt udziału: 1790 zł netto – dla JST opłata zwolniona z podatku VAT, dla pozostałych jednostek + 23% VAT 

Termin zgłoszeń: 30 kwietnia 2024 r.

Liczba miejsc ograniczona do 50 osób!

Niemcy z ponad 10 tys. instalacjami biogazowymi są europejskim liderem branży biogazowej. O ile jednak dotychczasowy kierunek inwestycji w biogazownie zagospodarowujące odpady rolnicze mocno wyhamował, o tyle nowy niemiecki trend stawiający na budowę instalacji do wzbogacania biogazu przy składowiskach lub firmach odbierających odpady komunalne jest bardzo interesującym zjawiskiem. Przede wszystkim ze względu na skalę problemu, jakim są odpady w świetle coraz bardziej restrykcyjnych przepisów UE, nakazujących ich utylizację i recykling.

Wyjazd stanowi niepowtarzalną okazję do wizytacji dwóch instalacji fermentacji. Pierwszej położonej w Berlinie, zarządzaną przez komunalną spółkę BSR, gdzie technologie dostarczała firma Strabag oraz drugą położoną w Dreźnie, zarządzaną przez Miasto, którą wybudowała firma Eggersmann. Będą Państwo mieli możliwość porównania pracy dwóch zakładów i sposobu zagospodarowania bioodpadów w dwóch różnych miastach.

Miejsce noclgeówZamek Kliczków (opcjonalnie) – pod wzglę­dem ku­ba­tu­ry na­le­ży do naj­wię­kszych bu­do­wli te­go ty­pu na ca­łym Dol­nym Ślą­sku. Two­rzy on obe­cnie ma­lo­wni­czy ze­spół skła­da­ją­cy się z za­my­ka­ją­cych dwa dzie­dziń­ce skrzy­deł mie­szkal­nych u­trzy­ma­nych w sty­lu ne­ogo­tyc­kim i ne­ore­ne­san­so­wym. Za­by­tek pe­łni dziś fun­kcję o­śro­dka szko­le­nio­wo-wy­po­czyn­ko­we­go z kom­for­to­wym ho­te­lem o­raz pe­łnym za­ple­czem re­kre­acyj­no-ga­stro­no­micz­nym. W je­go wnę­trzach za­cho­wa­ły się pię­knie od­re­stau­ro­wa­ne po­mie­szcze­nia. Znakomicie skomunikowany, leżący u zbiegu dwóch autostrad A4 i A18, a jednocześnie ukryty w leśnej głuszy, jest doskonałym miejscem do wypoczynku. Zamkowy basen w dawnej hali maneżowej, sauny, założenie parkowe wokół Zamku zapewnią wytchnienie i relaks.

Hotel NH Altmarkt, Dreznoten czterogwiazdkowy hotel położony jest przy placu Altmarkt na Starym Mieście w Dreźnie. NH Collection Dresden Altmarkt oferuje nowoczesne pokoje z bezpłatnym szybkim bezprzewodowym dostępem do Internetu, telewizorem z płaskim ekranem oraz siłownią z tarasem na dachu. Jasne i przestronne pokoje w hotelu NH Collection Dresden Altmarkt charakteryzują się klasycznym wystrojem i obejmują wnętrza i podłogi z ciemnego drewna. Wszystkie pokoje są klimatyzowane, wyposażone w biurko, hipoalergiczną pościel i twardą podłogę. W eleganckiej restauracji utrzymanej w beżowej i czerwonej kolorystyce serwowane jest pełne śniadanie w formie bufetu.

 

PROGRAM
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
KARTA ZGŁOSZENIA

 

Współpraca: