Ekorum

4. Ogólnopolska Konferencja
Odpady w gminie
11-13 czerwca 2024
Zamek Ryn – Giżycko

 

 

Termin konferencji: 11-13 czerwca 2024 r.

Miejsce: Zamek Ryn

Koszt udziału: 1290 zł brutto dla JST, dla pozostałych jednostek 1590 zł netto + 23% VAT, 

Termin zgłoszeń: 24 maja 2024 r.

 

Przed branżą odpadową gorący okres – w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy czeka ją bowiem zarówno wiele zmian legislacyjnych, jak i wdrażanie nowych rozwiązań. Wszystkie te nowości w dużym stopniu dotkną, oczywiście, samorządy, bo to na nich spoczywa obowiązek stworzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. Bezpośrednio gminy odczują wdrożenie systemu kaucyjnego i Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, ale także wprowadzenie selektywnej zbiórki tekstyliów czy podziału na frakcje odpadów remontowo-budowalnych. Pośrednio na działania gmin wpłynie również wdrażanie dyrektywy PPWR, dotyczącej m.in. opakowań.

Podejmując tę tematykę, zdecydowaliśmy się nadać podtytuł 4. Ogólnopolskiej Konferencji ODPADY W GMINIE 2024 – Wyzwania w gospodarce odpadami.

Wydarzenie to odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2024 r., w Zamku Ryn, z wyjazdem technicznym do Giżycka. Spotkanie rozpoczyna się obiadem 11 czerwca.

Wyjazd techniczny “TRASĄ ŚMIECIARKI” w dniu 13.06. to pokazanie kompleksowego podejścia do gospodarki odpadami w regionie. Uczestnicy „tropem” jadącej śmieciarki, będą mieli okazję poznać drogę odpadów – od mieszkańców Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Podczas wyznaczonej drogi zostaną zaprezentowane różne frakcje odpadów zbieranych z posesji oraz proces ich przetwarzania.

Następnie przyjrzymy się, w jaki sposób Związek radzi sobie z trudnymi frakcjami poprzez punkty zbiórki elektroodpadów oraz mobilne i stacjonarne PSZOK-i.

 

Główne tematy wydarzenia:

  • Nowe obowiązki gmin
  • ROP i system kaucyjny
  • Nowe przepisy dotyczące zbiórki i recyklingu zużytych tekstyliów
  • Odpady powstające przy okazji prac remontowo-budowlanych z obowiązkowym podziałem na sześć frakcji
  • Uzyskiwanie poziomów recyklingu
  • Rola i korzyści z funkcjonowania PSZOK-ów
  • Wzrost maksymalnej stawki opłat od mieszkańca
  • Kontrola jakości selektywnej zbiórki
  • Systemy kontroli wykonawcy
  • Wyjazd techniczny “TRASĄ ŚMIECIARKI

 

Miejsce konferencji Zamek Ryn  – Unikatowy luksusowy Hotel ZAMEK RYN****- to harmonia pieczołowicie odrestaurowanego XIV- wiecznego Zamku Krzyżackiego i nowatorskich rozwiązań designerskich, jakich Goście nie odnajdą w żadnym innym miejscu w Polsce.

 

PROGRAM
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
KARTA ZGŁOSZENIA
OFERTA DLA PARTNERÓW

 

Współorganizator:
 

 
Partner strategiczny:
 

 

Partner technologiczny:
 

 

Partner główny:
 

Partner specjalny:
 

 

Partner:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronat medialny: