ekorum 10 lat

3. Ogólnopolska konferencja
Kontrole i kary w gospodarce odpadami
8-9 września 2021

W polskiej gospodarce odpadami wciąż mamy do czynienia z licznymi patologiami, które mogą zaprzepaścić szansę na uzyskanie wytyczonych celów, a co za tym idzie – narazić nasz kraj na płacenie kar za nieosiągnięcie wytycznych wskazanych w europejskich dyrektywach. Podczas konferencji można było wysłuchać referatów poświęconych nie tylko prawnym aspektom tego zagadnienia, ale również dostosowaniu zakładów do znowelizowanych zapisów ustawy o odpadach czy osiąganiu nałożonych prawem poziomów odzysku i recyklingu.

Dodatkowo zorganizowano dwa studia panelowe, podczas których żywiołowo dyskutowano na temat zasadności prowadzenia niektórych kontroli.

Drugiego dnia program przewidywał zwiedzanie Sopotu, a dzięki uprzejmości Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, uczestnicy zobaczyli, jak działa tamtejsza kompostownia odpadów.

 

Współpraca:

 

Partnerzy:  

 

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE DO POBRANIA  >>