ekorum 10 lat

Wyjazd techniczny
Kierunki rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym
30 września – 1 października 2021
Poznań – Jarocin

Wyjazd szkoleniowy dla przedstawicieli samorządu do Poznania, połączony ze szkoleniem pt. „Kierunki rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym”. W ramach wyjazdu uczestnicy zwiedzili BIOKOMPOSTOWNIĘ oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GRATOWISKO) w Poznaniu, a także Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie. Dodatkową atrakcją był pokaz wyrobu rogali świętomarcińskich w Rogalowym Muzeum Poznania.