Ekorum

11. Ogólnopolski
ZJAZD IPOK
15-16 listopada 2023
Łódź – PGK Radomsko

 

     

 

Termin konferencji: 15-16 listopada 2023 r. (środa-czwartek)

Miejsce: DoubleTree by Hilton Hotel Łódź

Koszt udziału:  1490 zł netto + VAT

Termin zgłoszeń: 20 października 2023 r. 

To już 11. odsłona tej rokrocznie odbywającej się inicjatywy, która stawia sobie za cel wskazanie najważniejszych kierunków funkcjonowania obiektów służących zagospodarowaniu odpadów. Podczas 11. Ogólnopolskiego Zjazdu Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in. przyszłości technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zapewnienia strumienia odpadów dla tego typu obiektów oraz prowadzenia działań mających na celu modernizację zakładów służących zagospodarowaniu odpadów. Prelegenci oraz zaproszeni do dyskusji paneliści pochylą się również nad zagadnieniami funkcjonowania instalacji komunalnych w świetle obowiązujących przepisów unijnych i krajowych, w tym dostosowaniu ich do konkluzji BAT i nowych/projektowanych ustaw i rozporządzeń „okołoodpadowych”.

Uzupełnieniem tego wydarzenia będzie wizytacja zmodernizowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – PGK Radomsko. Instalacja jest obecnie na etapie prac końcowych jej rozbudowy i modernizacji. W skład przedsięwzięcia wchodzą:

  • Rozbudowa hali sortowni spowoduje powiększenie stref przyjęcia i rozładunku do przetwarzania odpadów na linii sortowniczej odpadów sortowni,

  • Budowa wiaty magazynowania surowców wtórnych o powierzchni około 420 z przeznaczeniem na magazynowanie surowców wtórnych,

  • Modernizacja i automatyzacja linii sortowniczej poprzez zmianę, rozbudowę i optymalizację układu technologicznego z zastosowaniem nowych urządzeń (docelowo) o: separatorów optopneumatycznych (6 szt.), separatora balistycznego, rozrywarki worków, separatora metali nieżelaznych, przenośników taśmowych.

Ponadto przewiduję się modernizację/wymianę sita bębnowego i modernizację kabin sortowniczych.

Planowane przedsięwzięcie pozwoli na zwiększenie mocy przerobowej linii sortowniczej do 42 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych i do 30 000 Mg/rok pozostałych odpadów (w tym z selektywnej zbiórki) oraz zapewni osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku.

Konferencja dla osób przyjeżdzających 14 listopada rozpocznie się wieczorkiem zapoznawczym w hotelu. Kolejnego dnia, 15 listopada, od rana czekają na uczestników ciekawe wykłady oraz dyskusje, których zwieńczeniem będzie uroczysta, bankietowa kolacja w hotelu z konceretem na żywo. 16 listopada to kolejny dzień obfitujący w niezwykle ważne treści merytoryczne oraz zaprosimy Państwa do wizytacji zakładu PGK Radomsko w Płoszowie.

Serdecznie zapraszamy!

Informacje organizacyjne 
Karta zgłoszenia

 

Partner strategiczny: 
 

 

Partner główny: