Ekorum

12. Ogólnopolska konferencja
BIOODPADY 2023
24-25 października 2023
Wisła – MASTER Tychy

 

Już po raz 12. mieliśmy okazję posłuchać i podyskutować o tej bardzo specyficznej grupie odpadów. A te „organiczne” dylematy umilał nam górski klimat, branża bowiem spotkała się w Wiśle, Perle Beskidu Śląskiego.

Podczas wydarzenia poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące wpływu zbiórki bioodpadów na poziomy odzysku i recyklingu, temat produktu z bioodpadów i ich zagospodarowania i certyfikacji, a także efektów ekologicznych i ekonomicznych budowy i funkcjonowania zakładów fermentacji.

Uzupełnieniem wydarzenia było zwiedzanie kompostowni odpadów zielonych, instalacji przygotowania wsadu bioodpadów oraz instalacji fermentacji Spółki MASTER Tychy.

 

Partner strategiczny: 
 

 

Partnerzy: