Ekorum

11. Ogólnopolski
ZJAZD IPOK
15-16 listopada 2023
Łódź – PGK Radomsko

 

Jedenasty Ogólnopolski Zjazd Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych już za nami. Jak z bicza strzelił minęły nam dwa dni ciekawych rozmów i paneli, na które złożyło się 20 inspirujących wykładów i kilka sesji tematycznych. Mogliśmy wysłuchać 35 prelegentów. O czym rozmawialiśmy? O podnoszeniu efektywności zakładów oraz gospodarowaniu odpadami – zarówno organicznymi, jak i surowcowymi. Poruszono też temat nielegalnych działań w tym obszarze, a także grożących z tego tytułu kar. Podczas wydarzenia nie zabrakło też zagadnień dotyczących zmian legislacyjnych oraz obecnej sytuacji na rynku odpadów: zapewnienia odpowiedniej ilości odpadów komunalnych w instalacji, kosztów ich zagospodarowania, rynku surowców wtórnych, kosztów zagospodarowania frakcji kalorycznej, wprowadzeniu ROP-u i systemu kaucyjnego czy problemów z uzyskiwaniem poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Uzupełnieniem tego wydarzenia były dwa ciekawe studia panelowe.

Po dekadzie Zjazdów zaproponowaliśmy też nowość: MentorRoomy, czyli przestrzeń do pogłębienia wiedzy i doradztwa w dwóch aspektach gospodarki odpadami: PRAWO oraz PRAKTYKA.

Wybraliśmy też Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych Roku 2023 – przez pierwszy dzień Zjazdu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z pięcioma nominowanymi Zakładami i oddać na jeden z nich swój głos. Nominowane zostały instalację, z które były współgospodarzami naszych konferencji w roku 2023. Ostatecznie zwycięzcą zostało PGK Radomsko.

Wieczór umilił nam GRZEGORZ WILK wraz z zespołem.

Drugiego dnia mieliśmy okazję zwiedzić zmodernizowany Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – PGK Radomsko.

 

 

Współgospodarz:
 

 

Partner strategiczny: 
 

 

Partner główny: 
 

Partnerzy: 
 

 
Partner przerwy na kawę: