Ekorum

Kampania info-edu związana z rozbudową ZUOK Orli Staw

 

To była naprawdę udana kampania – trwała ponad rok (od października 2022 do listopada 2023), a my czujemy spełnienie po jej realizacji, mogliśmy się bowiem wykazać pełnym wachlarzem aktywności. Chodzi o realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej z zakresu zapobiegania powstawaniu odpadów oraz potrzeby stosowania selektywnej ich zbiórki, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z elementami informacyjnymi dotyczącymi projektu pt. „Modernizacja ZUOK Orli Staw – jako Regionalnego Centrum Recyklingu”.

W jej ramach publikowaliśmy artykuły w lokalnych mediach, zrealizowaliśmy audycje radiowe i telewizyjne, a także przygotowaliśmy filmy edukacyjne z elementami animacji dot. zapobiegania powstawaniu odpadów i ich właściwej segregacji – i to dla dwóch grup wiekowych. Zlecono nam również przygotowanie cyklu filmów edukacyjnych dla mieszkańców. Dodatkowo mieliśmy za zadanie przeprowadzić w szkołach podstawowych konkurs, w którym wzięło udział ponad 45 szkół (nadesłano ponad  200 prac) oraz warsztaty ekoedukacyjne, w których wzięło udział ponad 2750 dzieci. Ponadto, zaprojektować i wydrukować poradniki i ulotki edukacyjne dla mieszkańców.
Każdego miesiąca wypuszczaliśmy również posty na fb, aby trafiać z przekazem do możliwie szerokiej grupy odbiorców. W sumie kampania objęła swoim zasięgiem społeczność Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, czyli ok. 320 tys. mieszkańców z 23 gmin województw wielkopolskiego i łódzkiego.

Projekt pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw – jako Regionalnego Centrum Recyklingu” dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej.