Ekorum

12. Ogólnopolska konferencja
BIOODPADY 2023
24-25 października 2023
Wisła – MASTER Tychy

 

 

Termin konferencji: 24-25 października 2023 r. (wtorek-środa)

Miejsce: Hotel Crystal Mountain

Koszt udziału:  1390 zł netto + 23% VAT (JST zwolnione z VAT) 

Termin zgłoszeń: 30 września 2023 r. 

Przed nami 12. Konferencja z cyklu BIOODPADY. Pozostajemy w górskim klimacie i w tym roku zaprosimy Państwa do Wisły, niezwykle malowniczej miejscowości, gdzie  swoje źródła ma największa polska rzeka.

Najważniejszy pozostaje jednak program konferencji, który jak co roku skupiał się będzie wyłącznie wokół tematyki związanej z bioodpadami – kompostowaniem oraz fermentacją. Dnia 23 października zaprosimy Państwa na wieczorek zapoznawany, aby następnego od rana dnia 24 października rozpocząć intensywnie obrady i zakończyć „upiorną” kolacją;) W dniu 25 października po serii referatów udamy się na wizytację instalacji fermentacji Spółki MASTER Tychy, która w roku 2020 zakończyła rozbudowę instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach eksploatowanego przez MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

Efekt główny inwestycji:
– dostosowanie technologii do przepisów prawa skutkujących wzrostem wolumenu selektywnie zebranych bioodpadów;
Efekty dodane inwestycji:
– umożliwienie dozowania do procesu fermentacji odpadów biodegradowalnych – w formie odpadów w opakowaniach z automatyzacją procesu i zapewnieniem elastyczności działania instalacji (w zależności od przyjętej ilości zmian roboczych instalacja może przetworzyć 1 500 ton, 4 000 ton, a nawet ok. 10 000 ton rocznie odpadów biodegradowalnych selektywnie zbieranych);
– zwiększenie ilości wytwarzanego biogazu skutkujące dodatkowymi przychodami ze sprzedaży energii;
– powiązanie ze zwiększoną zbiórką odpadów u źródła.

Serdecznie zapraszamy do Wisły oraz Tychów!

 

Program
Informacje organizacyjne 
Karta zgłoszenia
Oferta dla Partnerów

 

 

 

 

Partner strategiczny: 
 

 

Partner: